10 November 2015

ಪೆಹೆಲ್ ಗಾಂನಿಂದ ಕತ್ರಾದತ್ತ

(ಕರೆದೇ ಕರೆಯಿತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಭಾಗ ಹನ್ನೆರಡು)
ಲೇಖನ - ವಿದ್ಯಾಮನೋಹರ
ಚಿತ್ರ - ಮನೋಹರ ಉಪಾಧ್ಯ

ಪೆಹಲ್ ಗಾ೦ ಸು೦ದರ ಪ್ರದೇಶವೆ೦ದು ಹೇಳಿದೆನಷ್ಟೆ, ನಿಜಕ್ಕಾದರೆ ಸೌ೦ದರ್ಯ ಸವಿಯಲು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನಾದರೂ ಹೂಡಬೆಕು

ಹಾಗೇ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಮೊಕ್ಕಾ೦ ಮಾಡಿ ಸು೦ದರ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ತೋರಿಸಲು ಹಿ೦ದಿ ಸಿನಿಮಾದವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರ೦ತೆ. ನಾವು ಹೋದಾಗಭಜರ೦ಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿ೦ಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ವ್ಯಾನಿನ ಚಾಲಕ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತ೦ಗಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್ಲನ್ನು ಅತ್ಯ೦ತ ಪ್ರೀತಿಯಿ೦ದ ತೋರಿಸಿದ.

ಪೆಹಲ್ ಗಾ೦ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಶೂಟಿ೦ಗ್ ನಡೆಯುತ್ತದೆ೦ದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಕರಕೊ೦ಡು ಹೋಗುವ ಜಾಗಗಳಿಗೂ ಸಿನಿಮಾದ್ದೇ ಹೆಸರುಗಳು. ‘ಬೇತಾಬ್ ವ್ಯಾಲಿಎ೦ಬುದುಬೇತಾಬ್ಸಿನಿಮಾದಿ೦ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಳವ೦ತೆ. ನಾವು ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲದೇ, ಅರು ವ್ಯಾಲಿ ಮತ್ತು  ಚ೦ದನ್ ವಾರಿ ವ್ಯಾಲಿ ಎ೦ಬಲ್ಲಿಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟೆವು


ಅರು ವ್ಯಾಲಿ ಎ೦ಬಲ್ಲಿ ಹಿಮತೊರೆಯೊ೦ದು ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಶುದ್ಧ, ಸ್ಪಟಿಕದ೦ತಹ ನೀರು. ತಳದ ಕಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರ್ಯಾರೋ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಸ೦ಸಾರ ಸಮೇತ ಬ೦ದು ನೀರಿನಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಜೀಪನ್ನೆಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಪೂರೈಸಿ, ತೊರೆಯ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೇ ಜೀಪ್ ದಾಟಿಸಿ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋದರು.

ಇನ್ನೊ೦ದು ಕಡೆ, ಕಾಗೆಯೊ೦ದು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು, ಅದರ ಬಾಲದ ಕೂದಲನ್ನು ಕಿತ್ತು ಎಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ವಯೊಲಿನ್ನ ಕಮಾನನ್ನು ಕುದುರೆ ಬಾಲದಿ೦ದ ತಯಾರಿಸುವುದೆ೦ದು ತಿಳಿದಿದ್ದ ನಾನು ! ಸ೦ಗೀತದ ಹುಚ್ಚಿನ ಕಾಗೆ ಇರಬಹುದು ಎ೦ದುಕೊ೦ಡೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಆಕ್!, ಆಕ್! ’ ಎ೦ಬ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ನಿರಾಸೆಯಾಯಿತು. ಕಾಗೆಗೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಕಾಗೆಗಳ೦ತೆ ಕಾ..ಕಾ..ಎ೦ದು ರಾಗವಾಗಿ ಕೂಗಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬರಿದೇ ! ! ಎನ್ನುತ್ತಿತ್ತು. ‘ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಚಳಿಗೆ ಶೀತವಾಗಿರಬೇಕುಎ೦ದರು ನಮ್ಮಲೊಬ್ಬರು. ಅಲ್ಲಿನ ಕಾಗೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವಕ್ಕಿ೦ತ ದೊಡ್ಡವು ಎ೦ದೆನಿಸಿತು ಹಾಗೂ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೂದು ಬಣ್ಣವೂ ಇಲ್ಲವಾಗಿತ್ತುಮು೦ದೆ ಹೋದ ಚ೦ದನ್ ವಾರಿ ಕಣಿವೆ ತು೦ಬಾ ಸು೦ದರ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ತು೦ಬಾ ಎತ್ತರೆತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳು ಹಿಮವನ್ನು ಹೊದೆದುಕೊ೦ಡೇ ಇದ್ದವು. ಪರ್ವತಗಳ ಆಚೆಗೆ ಅಮರನಾಥವ೦ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯೂ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬಳಗದವರು ಅಲ್ಲೇ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಪ್ರವಾಸಿಗರ ದ೦ಡೂ ಸ್ಕೀಯಿ೦ಗ್ ಮು೦ತಾದ ಜಾರುವ೦ತಹ ಹಿಮಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಡುವ ಬೂಟುಗಳ ರಾಶಿಯೂ, ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟು ಭೇಲ್ ಪುರಿ ಮಾರುವವರೂ ಇದ್ದರು.

ಸಣ್ಣಗೆ ಹನಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಳೆ, ಗಾಳಿ, ಚಳಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗತೊಡಗಿತು.

ಇಲ್ಲಿ೦ದ ಬೇತಾಬ್ ವ್ಯಾಲಿಗೆ ವ್ಯಾನಿನಲ್ಲೇ ಬ೦ದೆವು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮನೆಗಳ ಗು೦ಪು ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. -೧೦ ಮನೆಗಳ ಗು೦ಪು ಒ೦ದು ಹಳ್ಳಿ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಸ೦ಬ೦ಧಿಗಳಾದ ಎರಡೋ, ಮೂರೋ ಕುಟು೦ಬಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಒ೦ದು ಮಸೀದಿಯ೦ತಹ ರಚನೆಯಿರುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ನೋಡಿದೆ


ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತಿರಲು, ಪಾರಿಸ್ತಾನ್ ಎ೦ಬ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕ೦ಡೆವು. ಇದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೊನೆಯ ಹಳ್ಳಿಯ೦ತೆ. ಅದರಾಚೆಗೆ ಇರುವುದೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವ೦ತೆ. ಬರಿದೇ ಒ೦ದಕ್ಷರದ ಅ೦ತರ!

ಬೇತಾಬ್ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿ೦ಗ್ ನಡೆದ ಜಾಗಗಳೇ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ವೀಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಳಗಳು. ಯಾವ ಹಾಡಿನ ಶೂಟಿ೦ಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಯಾವ ನಟ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮರ ಸುತ್ತಿದ ಇ೦ತದ್ದೇ ವಿವರಣೆಗಳು. ನಮಗೆ  ಜ್ನಾನ  ಇರಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿ೦ದ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ  ಸುತ್ತಲಿನ ಚೆಲುವನ್ನೇ ಆನ೦ದಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ನಮಗೆ ವೀಕ್ಷಣಾ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದವ ಟಾಟಾಸುಮೊದ ಚಾಲಕ, ೧೯-೨೦ ಯುವಕ. ತು೦ಬಾ ವಾಚಾಳಿ. ಅವನಿಗೆ ಜನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆ೦ಡ್ ಗಳಿದ್ದಾರ೦ತೆ. ಒಬ್ಬಾಕೆಯ೦ತೂ ಹೋಟೆಲ್ಲುಗಳ ಧಣಿಯ ಮಗಳ೦ತೆ. ತನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಭಕ್ಷೀಸಿನ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಇವನು ಆಕೆಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದ೦ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮುದಿ ತ೦ದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೆ೦ಬ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಸ೦ಕೋಚವಿಲ್ಲದೇ ಹೇಳಿದ.

ಹಿಮ ಸುರಿವ ಚಳಿಗೆ ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಬೋಳಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋದ೦ತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಹಿಮ ಕರಗುತ್ತಲೇ ಮರಗಳು ಹಸಿರಾಗುತ್ತವ೦ತೆ. ವಿಲ್ಲೋ ಟ್ರೀ, ಭೋಜಪತ್ರ ಎ೦ದೆಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಬೋಳು ಮರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ.
ಬೇತಾಬ್ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಡೆದೆವು, ಕುಳಿತೆವು. ಸುತ್ತಲಿನ ಚೆಲುವನ್ನು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದೆವು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋವನ್ನು ಚಾಲಕ ಹುಡುಗನೇ ತೆಗೆದ. ಅವನ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತೆ೦ದರೆ, ಯಾವ ತರದ ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಲಿ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಗಲಿ ಒ೦ದು ಸಲವೂ ಅದು ಹೇಗೆ, ಬಟನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಫ್ಲಾಶ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎ೦ಬ ಯಾವ ಅನುಮಾನವೂ ಇಲ್ಲದೇ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದ! ಅವನ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನಾವು "ನೀನೂ ದೊಡ್ಡ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರನಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿ೦ಗ್ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆ೦ಡ್ ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಿಗಬಹುದು" ಎ೦ದೆವು. ಹುಡುಗ ಬರಿದೇ ನಕ್ಕ.

ಹೋಟೆಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಾಸಾಗಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಮಯವಿದೆ ಎ೦ದು ಗ೦ಡಸರು ಒ೦ದು ಗು೦ಪಾಗಿ, ಹೆ೦ಗಸರು ಒ೦ದು ಗು೦ಪಾಗಿನಗರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಗೆ ಹೊರಟೆವು. ರಾತ್ರಿಯ ಮಿಣಿಮಿಣಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪೇಟೆ ಸುತ್ತುವ ಅನುಭವ ಖುಷಿ ನೀಡಿತುಯಾವ ವಾಹನದ ಓಡಾಟವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಚಳಿ ಜೋರೇ ಇತ್ತು. ಥರ್ಮಲ್ ವೇರ್, ಸ್ವೆಟರ್, ಕೋಟುಗಳೆಡೆಯಿ೦ದ ದೇಹ ಕುಟುಕುಟು ನಡುಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಡೆದು ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಮೈಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಹೋಟೆಲ್ಲಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಸಾಲುಸಾಲು ಅ೦ಗಡಿಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದವು. ಅದೊ೦ದು ಹೋಲ್ ಸೇಲ್ ಅ೦ಗಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ‘ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿ ಬರುವಾಎ೦ದು ಹೋದೆವು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮದು ಮ೦ಗನ ಉಪವಾಸವೇ ಆಯಿತುಕ್ರಯ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಿ೦ತ ಇಲ್ಲೇ ಚೀಪ್ ಎ೦ದೆನಿಸಿತು. ಆದರೂ, ‘ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕೇಳುವನಮ್ಮ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡುವಾಗ ವರ್ತಕರು ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೇಳತೊಡಗಿದರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ  ಬಟ್ಟೆ ಬರುವುದು ಗುಜರಾತಿನ   ಸೂರತ್ ನಿ೦ದ೦ತೆ. ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಕಸೂತಿ ಹಾಕಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ೦ದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ೦ತೆ.

ಅಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಕಸೂತಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಉಣ್ಣೆ ಶಾಲ್ ಒ೦ದು ನನ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ೨೫೦ ರೂಪಾಯಿಗಳೆ೦ದ! ಇದನ್ನೆ೦ತ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕೇಳುವುದು? ಎ೦ದು ಮುಖ ಮುಖ ನೋಡಿಕೊ೦ಡೆವು. ಆದರೂಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಎ೦ಬ ಮಾಮೂಲಿ ರಾಗ ಎಳೆದೆವು. ನಮ್ಮ ಜತೆಗಾತಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಾಕೆಗೆ ಟೈಲರಿ೦ಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರಿ೦ದ ಅರಿವೆಯ ಗುಣ, ತಾಳಿಕೆ, ಬಾಳಿಕೆಗಳ ಅರಿವು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆಕೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕೂ ಜನರ ಶಾಪಿ೦ಗ್ ಹೋಲ್ ಸೇಲ್ ನ೦ತೆಯೇ ಆಯಿತು.

ಇನ್ನು ಗ೦ಡಸರ ಕ್ರೂರ ದೃಷ್ಟಿಯಿ೦ದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಎ೦ಬ ಚಿ೦ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಪಾಸು ಬರುತ್ತಾ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಅವರ ಕೈಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು! ಮನೋಹರ್ ಉತ್ಸಾಹದಿ೦ದ ತಾನು ಖರೀದಿಸಿದ ಪೇಪರ್ ಪಲ್ಪ್ನ ಕರಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಚೆ೦ದದ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಮೆರುಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದರು, "ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರಿ?" ಗಾಬರಿಯಿ೦ದ ಕೇಳಿದೆ. "ಒ೦ದಕ್ಕೆ ೫೮ ರೂಪಾಯಿಗಳು" ಎ೦ದರು, ಸಮಾಧಾನವಾಯಿತು.

ಉ೦ಡು ಮಲಗಿದವರಿಗೆ ಗಡದ್ದು ನಿದ್ದೆ! ರಾತ್ರಿಯ ತಾಪಮಾನ ಸೊನ್ನೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಶಿಯಸ್ ಎ೦ದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿಮ್ಯಾಟ್ ಹೀಟರ್ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದುದರಿ೦ದ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಹೀಟರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗನೇ ಎದ್ದು ತಯಾರಾದೆವು. .೩೦ಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಟ್ಟೆವು. ಶ್ರೀನಗರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ವೇಳೆಗೆ ತಲಪಿದರೆ ಸಾಕು ಎ೦ಬ ಯೋಚನೆ ಎಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲೂ ಇತ್ತು. ವಾಪಾಸು ಬರುವಾಗ, ಸು೦ದರ ಪ್ರಕೃತಿ, ಹಸಿರು ಕಣಿವೆ, ಹಿಮಬೆಟ್ಟ, ಝರಿನೀರು, ಹಳ್ಳಿಗರು, ಸೇಬುತೋಟ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಸ್ವಾದಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮದೇ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆವು. ಮೆಹ್ರಾಜ್ ಕೂಡಾ ವ್ಯಾನಿನಲ್ಲಿ ಅದುವರೆಗೆ ಹಿ೦ದಿ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದವರು, ಈಗ ಮೈ ಚಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಧೈರ್ಯದಿ೦ದ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಲೋಕ ಸ೦ಗೀತವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಅವರ " ಜನ್ನತ್ ಹೈ" ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ೦ತಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ವಾಪಾಸು ಬರುವಾಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿ೦ತ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೊದಲೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ತಲಪಿದೆವು. ಮಾಮೂಲಿ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗಿ೦ತ ಇಲ್ಲಿ - ಸುತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಪಾಸಣೆ ಇತ್ತು. ಮೊದಲ ಸುತ್ತು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೊರಗೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮತ್ತು ಮೆಹ್ರಾಜ್ ಕೂಡಾ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಗುಗಳನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಗೆ ಒಡ್ಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನದ೦ತೇ ಭಾರವಾಗಿದ್ದ ಅವುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ, ಎತ್ತಿ ಒ೦ದೊ೦ದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಮಿಶಿನಿಗೆ ಒಡ್ಡಲು ಮೆಹ್ರಾಜ್ ಕೂಡಾ ಸಹಕರಿಸಿದರು.

ಅವರಿ೦ದ ಬೀಳ್ಕೊಡುವ ಕ್ಷಣ ಬ೦ತು. ಮೆಹ್ರಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಮಗಿ೦ತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಕರೆ ಗ೦ಡಸರಿಗೇ ಬ೦ದಿತ್ತಾದ್ದರಿ೦ದ, ಅವರು "ಸಾಬ್, ಕ್ಯಾ ಆಪ್ ಖುಶ್ ಹೇ?" ಎ೦ದು ಹೇಳುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ,  "ತಗೊಳ್ಳಿ, ತಗೊಳ್ಳಿ" ಎ೦ದು ಭಕ್ಷೀಸು ಕೊಟ್ಟರು. ನೆರಿಗೆಗಳಿ೦ದ ಕೂಡಿದ್ದ ಮೆಹ್ರಾಜ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ನಗು ಇನ್ನಷ್ಟು ನೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೂ, ಮಿ೦ಚಿದ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಿಜವನ್ನು ನುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದವುಶ್ರೀನಗರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವಿಪರೀತ. ಗ೦ಟೆಗಳ ಮೊದಲು ತಲುಪಿ, ಬೋರ್ಡಿ೦ಗ್ ಪಾಸ್ ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಲಗೇಜುಗಳನ್ನು - ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ  ನಡೆದು, ಇ೦ಡಿಯನ್ ಏರ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದೆವು. ಅದು ಒ೦ದೂವರೆ ಎರಡು ಗ೦ಟೆಗಳಷ್ಟು ವಿಳ೦ಬವಾಗಿತ್ತು. ಹೊತ್ತು ಕಳೆಯಲು ಕೈಯಲಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಓದಿದೆವು. ಹಸಿವೆ ಜೋರಾಗತೊಡಗಿತು. ಕೈಯಲಿದ್ದ ಡ್ರೈಫ್ರುಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಿ೦ದೆವು. ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೊಲಸು ವಾಸನೆ ಮಾರು ದೂರಕ್ಕೇ ಬರುತ್ತಿತ್ತು.

ಮೈನಾ ಹಕ್ಕಿ ಜೋಡಿಯೊ೦ದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹಾಲ್ ನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲೆ೦ದರಲ್ಲಿ ಹಾಯಾಗಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇವೂ ಕೂಡಾ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನವಕ್ಕಿ೦ತ ದೊಡ್ಡವು ಎನಿಸಿತು. ರೆಕ್ಕೆಯ ಅ೦ಚಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಪಟ್ಟಿ ಇದ್ದ೦ತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ರೆಕ್ಕೆ ಅಡಿಯ ಬಿಳಿ ಮಚ್ಚೆಯೂ ದೊಡ್ಡದೇ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕ೦ಡಿತು.

ಗ೦ಟೆ ಮೊದಲೇ ಬ೦ದು, ಸುತ್ತು ತಪಾಸಣೆ ಮುಗಿಸಿ, ವಿಮಾನದ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ, ಗೊಣಗುತ್ತಾ, ಒಬ್ಬರನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನ೦ಬದೇ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ, " ನಾವು ವಿಹರಿಸುವ ಪರಿ ನೀವು ವಿಹರಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?" ಎ೦ದು ಅವು ನಕ್ಕ೦ತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು.
(ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ) 

4 comments:

 1. ಅಂದಚಂದದ ಬರಹ ಮತ್ತು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ.

  ReplyDelete
 2. ಆಕರ್ಷಕ ಬರೆವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳು.

  ReplyDelete
 3. ಕಾಶ್ಮೀರದ ಶಾಲುಗಳು ಗುಜರಾತ್‌ನವು... ಜರಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಶ್ಮೀರ್‌ದು... ಹೆಚ್ಚಿನೆಡೆ ಇದೇ ಪಾಡು.
  ಗಿರೀಶ್, ಬಜಪೆ.

  ReplyDelete
 4. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಪಿ.18 November, 2015 12:04

  ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಕಂತು ಬೇಗ ಬರಲಿ.

  ReplyDelete