21 July 2020

ಕೋಟೆ ರೂಪವತಿಯ ಘುಂಗಟ್ ಸರಿಸಿ

(ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಭಾರತ ಸೀಳೋಟ - ೫) 


ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ನಕ್ಷಾಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಾನುಕೂಲಿಯಾದ ಗೀಟುಗಳನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿದ ಮಿಶ್ರಣವೇ ನನ್ನ ನಕಾಶೆ. ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸದಿನದ (೧-೫-೯೦) ಲಕ್ಷ್ಯ - ರಾಣೀ ರೂಪಮತಿಯ ಅಮರ ಪ್ರೇಮ ಕತೆಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಮಾಂಡವಘಡ್ ಅಥವಾ ಮಾಂಡು. ಹಕ್ಕಿ ಹಾರಿದಂತೆ ಇದು ಮೇಲ್ಘಾಟಿನಿಂದ ಪಡುಬಡಗು ಅಥವಾ
ವಾಯವ್ಯಕ್ಕಿತ್ತು. ನನ್ನ ದಾರಿಯ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ ನಾನೂರು ಕಿಮೀಯ ಓಟ. ಸಾಲದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಂಡು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿನ ಊಟ, ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಅನುಕೂಲಗಳೂ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಿದ್ದವು. 

ಮೇಲ್ಘಾಟಿನ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲ. ಇದ್ದವಕ್ಕೂ ಸಮರ್ಥ ಮಾಹಿತಿದಾರರು ನಮಗೆ ವನಧಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ವಿಚಾರಿಸಿದ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಸರಳವಾಗಿ "ಅಸಾಧ್ಯ" ಎಂದುಬಿಟ್ಟರು. ಮತ್ತು ನೇರ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತರವತ್ತು ಕಿಮೀ
ಬಳಸು ದಾರಿಯನ್ನೇ ಹೇಳಿದರು. ಕಾರಣ ಸರಳ - ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ತೀರಾ ಕಚ್ಚಾದಾರಿಯಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೋದರೂ ಅಡ್ಡಲಾಗುವ ಮೊದಲು ತಪತೀ, ಅನಂತರ ನರ್ಮದಾ ನದಿಗಳನ್ನು ದಾಟಲು ಸೇತುವೆಗಳೇ ಇಲ್ಲವೆಂದರು. ನಮಗೋ ದಾರಿಯ ಉಳಿತಾಯದಂತೆ, ಬಳಸಂಬಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದರೆ ಬೈಕುಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೊರತೆಯಾದೀತು ಎಂಬ ಹೆದರಿಕೆಯೂ ಇತ್ತು. 

ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲಾ ಬರಲಿ (ಗೋ)ಇಂಧನ ದಯೆ ಒಂದಿರಲಿ
ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತ, ಸುಮಾರು ಐದೂಮುಕ್ಕಾಲರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೇ ಬೈಕೋಡಿಸಿದೆವು. ಹರಿಸಾಲ್ ಡಾಬಾದಲ್ಲಿ ಚಾ ಕುಡಿಯುವಾಗ, ಅಲ್ಲಿನವರೆದುರು ನಮ್ಮ ಜಾತಕ ಬಿಚ್ಚಿ, ಕವಡೆ ಹಾಕಿದೆವು. ಅವರು ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಧರಣಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಎಡ ಹೊರಳಿದೆವು. ಪೂರ್ಣ ಕಚ್ಚಾ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದೂಳೀಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತ ಏಳು ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ದೇಡ್ ತಲಾಯಿ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿ ಮುಟ್ಟಿದೆವು. ಅಲ್ಲಿನ ಡಾಬಾದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿಂಡಿ ಮುಗಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ
ಸಂಚಯಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ಮುಂದಿತ್ತು ಸೇತುವೆಯಿಲ್ಲದ ತಪತೀ ನದಿ ‘ಲಂಘನ’. ನದಿ ಸೊಕ್ಕಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡ ಪಾತ್ರೆ ತುಂಬ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಬೇಸಗೆಯ ಬವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದಿಪ್ಪತ್ತಡಿ ಎತ್ತರದ ದಂಡೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ, ನಡುವೆ ತೆಳ್ಳಗೆ ಹರಿದಿತ್ತು. ಹಳ್ಳಿಗರು, ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಗಳು ಎರಡೂ ದಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಓರೆಯಾಗಿ ಕಡಿದ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿದು, ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ಮರಳು ಹಾಕಿ ತುಸು ಬಿಗಿ ಮಾಡಿದ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿಗಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ಗರಿಷ್ಠ ಮೊಣಕಾಲಾಳದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮಗಿಂಥದ್ದರ ಅನುಭವ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇತ್ತು. (ನೋಡಿ: ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು) ನಾವು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಲ್ಲೇ ಗಾಡಿ ಜಾಡನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದೆವು. ವಿಸ್ತಾರ ಪಾತ್ರೆಗಿಳಿಯುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚೇ ವಾಲಾಡಿದ್ದೆವು. ಹಾಗಾಗಿ ಮರಳ ಪಥ, ನೀರ ಹರಿವಿನ ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎದುರು ದಂಡೆ ಏರುವಲ್ಲಿ ಸಹವಾರರಿಗೆ ನಡಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಯ್ತು. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೆಳವಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ
(ತಾಪ ೪೨% ತೇ ೧೬%) ನೀರು ಕುದಿಯುತ್ತಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ! ಎದುರು ದಂಡೆ ಏರುವುದು ಸಣ್ಣ ಸರ್ಕಸ್ಸು. ಪಟ್ಟೆಚಕ್ರದ ಗಾಡಿ ಮತ್ತು ಗೊರಸುಗಳು ಜಾಡನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಹುಡಿ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಆ ದೂಳೀಹೂಳಿನಲ್ಲಿ ಸರದಿಗೊಬ್ಬೊಬ್ಬರಂತೇ ನಾವು ತಡವರಿಸಿ, ಸಹವಾರರ ಕೈಯಾಸರೆ ಪಡೆದು, ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದೆವು. (ಇಂದಿನ ಗೂಗಲ್ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ದೇಡ್‍ತಲಾಯಿಯಲ್ಲಿ ತಪತೀ ನದಿಗೆ ೨೦೧೬ರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದೆ!) 

ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಕಿಮೀ ಈ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಒಳ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಉರುಡಿ, ನೂರರ ಸಮೀಪದ ಬಳಸು ದಾರಿ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದೆವು. ಮುಂದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಡಾಮರು ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಪಿಪ್ಲೋಡ್, ಸಿಂಗೋಟ್ ಮುಂತಾದ ಪೇಟೆಗಳನ್ನು ನಿಧಾನಕ್ಕೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ, ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣ ಖಾಂಡ್ವಾ ತಲಪುವಾಗ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ನೂರಾಮೂವತ್ತು ಕಿಮೀ, ಅಂದರೆ ಸರಾಸರಿ ಗಂಟೆಗೆ ೨೬ ಕಿಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ
ದಾರಿ ಸವೆಸಿದ್ದೆವು. ಮುಂದಿನದು ಔರಂಗಾಬಾದ್ - ಇಂದೋರ್ ಹೆದ್ದಾರಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದ ಐದನೇ ಮಹಾನದಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತವಾದ ನರ್ಮದೆಯನ್ನು ಆ ವಲಯದ ದಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ದಾಟಲು ಚೂಪು ಪಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ದಾರಿ. 

ನರ್ಮದಾ ನದಿ ತನ್ನ ಹರಿವಿನ ೯೫% ನೀರನ್ನು ‘ವ್ಯರ್ಥ’ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸುರಿಯುತ್ತಾಳೆಂದು ಕಡಿವಾಣವಿಕ್ಕಲು ೧೯೪೫ರ ಸುಮಾರಿಗೇ ಮಹಾ ಯೋಜನೆಯೊಂದರ ಬೀಜ
ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಬೆಳೆದಿದ್ದಂತೇ ೧೯೮೭ರಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಿಳಿಯತೊಡಗಿತ್ತು. ‘ಸಮಗ್ರ ನರ್ಮದಾ ಕಣಿವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ’ ಗಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲೂ ಇಂದಿಗೂ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎಂದು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಸಾರುತ್ತದೆ! ನಮ್ಮದೋ ಸಣ್ಣ ಓಟ ಮತ್ತು ಬೀಸು ನೋಟ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನರ್ಮದಾ ಯೋಜನೆಯ ಚಕ್ರವಾತವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂರ್ಖತನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸನವಾಡ್
ಕಳೆದು ಮೋರ್ತಕ್ಕ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನರ್ಮದಾ ದಾಟಿದೆವು. ತುಸು ಮುಂದೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಡಕ್ಕೆ ಹೊರಳಿ, ನರ್ಮದೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಸಮಾನಾಂತರದಲ್ಲೋಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದೆವು. 

ಬಡಾರೋಹ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಓಟದ ನಕ್ಷೆ ನೋಡುವಾಗ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಸಮಾನಾಂತರದಲ್ಲೇ ಹರಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ನಿಜ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮೊದಲು ಮಾಂಡ್ಲೇಶ್ವರಿನಲ್ಲಿ. (ಮೇಲಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ) ಇದು ಹೋಳ್ಕರ್ ರಾಜಸತ್ತೆಯ ಕಾಲದ ಜ್ಞಾನಕೇಂದ್ರ. ಇಲ್ಲಿನದೇ ಒಂದು ದೇವಳ - ಗುಪ್ತೇಶ್ವರ. ಅಲ್ಲೇ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಮಂಡನಮಿಶ್ರನನ್ನು ವಾದರಂಗದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದು ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಸ್ಥಳಪುರಾಣ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಂಟೇ ಕಿಮೀ ಮುಂದೆ, ಅದೇ
ಹೋಳ್ಕರ್ ಸಂಸ್ಥಾನದ ರಾಜಧಾನಿಯೇ ಆಗಿದ್ದ ಮಾಹೇಶ್ವರ್ ಕೂಡಾ ನರ್ಮದಾ ತೀರದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಓಟ ಸಮಯದೊಂದಿಗೂ ಚೌಕಾಸಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಮಾಹೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಿನಿಟಿನ ವಿರಾಮ ಅನುಭವಿಸಿದೆವು. ಈ ಎರಡೂರಿನಲ್ಲೊಂದೆಡೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನವೋ, ಗ್ರಂಥಭಂಡಾರವೋ ಅವಶ್ಯ ನೋಡುವಂತದ್ದು ಇದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೆವು. ನೋಡಲು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೂ ಮಾಡಿ, ವಿಫಲರಾದೆವು. (ಮಾಹೇಶ್ವರ್ ಚಂದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ) 

ಧನ್ಮೋಡ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ - ಇಂದೋರ್ ಮೂಲಕ ಆಗ್ರಾ, ದಿಲ್ಲಿಯನ್ನೇ ಗುರಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಹಾ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನೇ ಸೇರಿದೆವು. ಆ ದಾರಿಯ ವಾಹನ ಪ್ರವಾಹದ ಭರಾಟೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅದರ ಸೆಳವಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎಂಟೇ ಕಿಮೀ ಕಳೆಯುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹರಿದ ಬೆವರು, ಇಡೀ ದಿನದ ರಣಬಿಸಿಲೋಟಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು! ಹೌದು, ಉತ್ತರಮುಖಿಗಳಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ದೂರವನ್ನು ನಿರಪಾಯವಾಗಿ ದಾಟ ಬೇಕಾದರೆ ನಮಗೆ ಸಾಕುಬೇಕಾಯ್ತು! (ಮಾರಣೇ ದಿನ ಮತ್ತಿದರಲ್ಲೇ ನೂರಾರು ಕಿಮೀ ಹೋಗಬೇಕೆನ್ನುವುದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿಯೂ ತುಸು ಅಧೀರರೇ ಆಗಿದ್ದೆವು.) ಎಡ ಹೊರಳಿ ‘ಕರ್ಕಡ’ ದಾರಿ ಹಿಡಿದೆವು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕವಲುಗಳನ್ನು ಅನಾವಶ್ಯಕ ಶೋಧಿಸಿ, ಹಳ್ಳಿಗರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ, ಕೋಟೆ ಮುಟ್ಟುವಾಗ ದಿನದ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮವನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸುವಂತೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗರಿಯನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಸಂಜೆ ರಂಗಿನ ಮುನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸಿದ. 
(ದಿನದ ಓಟ ೩೪೧ ಕಿಮೀ.) 

ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತಾವಳಿಯ ಬಹುತೇಕ ಶಿಲಾಮಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೊನೆ ಈ ಮಾಂಡವಘಡ್ ಅಥವಾ ಮಾಂಡು ಕೋಟೆ. ಇದರ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ದುರ್ಗಮತೆಯನ್ನು ಅನುಲಕ್ಷಿಸಿಯೇ ವಿವಿಧ ಪಾಳೇಪಟ್ಟುಗಳು ಸುಮಾರು ಆರನೇ ಶತಮಾನದ ಕಾಲಕ್ಕೇ ಇದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರಂತೆ. ಮಾಳ್ವ, ಖಲ್ಜಿ, ಮೊಘಲ್, ಮರಾಠಾ ಎಂದು ನಿರಂತರ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆಗಳ ಮೇಲಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರೆದ ವೈಭವವೂ ಹರಿದ ರಕ್ತವೂ ಅಪಾರ. ೧೬ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವಾಳಿದ ಬಾಜ್ ಬಹಾದೂರ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಪ್ರಿಯಪತ್ನಿ
ರಾಣಿ ರೂಪಮತಿಯ ಪ್ರೇಮ ಕತೆ ಈ ವಲಯದ ಜನಪದದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಇತಿಹಾಸ ಕೆದಕಿದರೂ ಪುಟ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಯುದ್ಧ, ಪ್ರೀತಿ, ದುರಂತ, ಸಾಹಸ, ರಕ್ತಪಾತ... 

ಮಾಂಡುವಿನ ಜಲನಿರ್ವಹಣೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ. ಅಕ್ಷರಶಃ ಬೊಟ್ಟು ನೀರು ಹುಟ್ಟದ ನೆಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಶತಮಾನಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ದೈನಂದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಜೀವಗಳ, ಎಲ್ಲ ಬಳಕೆಗೂ (ಅಗತ್ಯಕ್ಕೂ ವೈಭವಕ್ಕೂ) ಒದಗುವಂತೆ, ಸುಸ್ಥಿರ ಮಳೆನೀರ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಧಿಸಿದ ಯಶೋಗಾಥೆ ಇಲ್ಲಿನದು. ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಮುಗಿಯದ ಬಾಯಾರಿಕೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠವಿದೆ, ಆದರೆ ಅನುಸರಿಸುವವರು ಕಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಶಿಥಿಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸರಕಾರೀ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡಿರುವ ಅರೆಬರೆ ಸೌಕರ್ಯ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾದರೂ ನೆಚ್ಚಿರುವುದು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನೀರ ಕೋಠಿಗಳನ್ನೇ. ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯರ ಕೋಷ್ಠಕವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಈ ನೀರ ದಾಸ್ತಾನು ಸ್ಥಳದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೂ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಹ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ: ರಾತ್ರಿಯ ತಾ. ೩೦ ತೇ ೨೫% . ಅವೇ ಮರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾ ೨೪ ತೇ ೩೮%. 

ತೋರಿಕೆಗೆ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೈಥಿಲ್ಯವೇ ಮೆರೆದಿತ್ತು. ಸರಿ ಇರುವಂತೆ ಕಂಡ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ಮನುಷ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವಿನ್ನು ರಾತ್ರಿ ವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಟಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದ. ಆತ "ಬೇಕಾದರೆ ನೋಡಿ" ಎಂಬಂತೆ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಾಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೋರಿಸಿದ. ಹಳೆಯ ಅರಮನೆಯೊಳಗೇ ಸರಳವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್, ಕೊಳಾಯಿ, ಕಕ್ಕೂಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೋಡಿಸಿದ್ದರು. ಹಳೆಗಾಲದ ಭರ್ಜರಿ
ಖೋಲಿಗಳು, ರಾಜ ಮಂಚಗಳು, ಭಾರೀ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಂಖಗಳು, ಬಚ್ಚಲಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಆಳು ಗಾತ್ರದ ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ಸ್ನಾನ ತೊಟ್ಟಿಗಳು, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭೋಜನ ಗೃಹ.... ಎಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ದಿನದ ಬಾಡಿಗೆಗೆ! ನಾವು ಎರಡು ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆವು. ಅಷ್ಟೇ ಮಿತ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೇಪಾಡನ್ನೂ ಆತನೇ ನೋಡಿದ. ಚಾ, ಊಟ, ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಬಡಿಸಿ, ಶುಚಿ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವನೇ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೋಟೆ ಸುತ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವೂ ಅವನದೇ;
ಚಿತ್ರ: ಉಪಾಧ್ಯರದ್ದು
ಅದ್ಭುತ ‘ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ’. 

ಮಾಂಡವಗಢದ ರಚನಾ ವೈಭವಗಳನ್ನು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮುಗಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಸಮಯಮಿತಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದಷ್ಟೂ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ, ಸಿಡಿಲು ಸವಕಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಮುಕ್ಕಾದವಿರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ನಿಜ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಕಾಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಸರಕಾರಗಳ ಭಯಂಕರ ಅನಾದರ. ನಾವು ಹೋಗಿ ಬಂದ ಈ
ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಯೂ ಟ್ಯೂಬ್ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದೆ. ಆಗ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಅವಹೇಳನಕ್ಕೊಂದು, ದರ್ಶನಕ್ಕೊಂದು, ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಅವಶ್ಯ ನೋಡಿ.

ಇಂದು ಅಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಹುಲ್ಲ ಹಾಸು, ಬಡಕಲು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಗಿಡ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹಾಳಾದ ಅದ್ಭುತ ರಚನೆಗಳ ಪುನಾರಚನೆ ಬೇಡ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾದರೂ ಕೊಡಬಹುದಿತ್ತು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೋಜಿನ
ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಕಾಣುತ್ತ ಹಾಳುಗೆಡಹುವ ಮತ್ತು ಕೊಳಕು ಹೇರುವ ಮೂರ್ಖ ಪ್ರವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿಸುವ ಕಾವಲುಗಾರರಾದರೂ ಬೇಕಿತ್ತು! 

ಮಾಂಡುವಿನ ಭೇಟಿ ನಮಗೆ ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯ ಆನಂದವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿತು. ಅಲ್ಲಿನ ಊಟ ಉಪಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಸುಖಿಸಿದೆವು. ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ (೨-೫-೯೦) ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂದಿನೂರಿಗೆ ಹೊರಟೆವು. ಅಂದಿನ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರೈವತ್ತು ಕಿಮೀ ದೂರದ ಭೋಪಾಲ್. ಬೇರೊಂದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಮೂವತ್ತೇಳೇ ಕಿಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತದೇ ಮಹಾ ಹೆದ್ದಾರಿ (ಮುಂಬೈ - ದಿಲ್ಲಿ) ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಇದರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೇ ಆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮೂರು ಬೈಕುಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ತೀರಾ ಎಡ ಮಗ್ಗುಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು. ಅನಿವಾರ್ಯವಾದರೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರಷ್ಟೇ ಎದುರಿನ ಘನ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಎಡ ಮಗ್ಗುಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕಬೇಕು. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಲಮಗ್ಗುಲಿಗೆ, ಅಂದರೆ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಕೂಡದು. 

ಚಿತ್ರ: ಉಪಾಧ್ಯರದ್ದು
ಈ ಹೆದ್ದಾರಿ ದೈತ್ಯೋರಗನ ಮೈಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಜೋಡಿ ಚಕ್ರಗಳ ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರ ಗಾತ್ರಗಳ ಭಾರೀ ಲಾರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು. ಅವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುಶಿ ಬಂದ ಮಗ್ಗುಲಿನಲ್ಲಿ ಏಕ ಜಾಡು, ಏಕ ವೇಗಗಳಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಇತರ ಲಾರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳೂ ನಗರದೊಳಗಾಡುವ ಆಟೋರಾಕ್ಷಸರಂತೇ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆ ಗೋಜಲನ್ನು ನಾವು - ಬಡಪಾಯೀ ದ್ವಿಚಕ್ರಿಗಳು, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಟರೆ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವೋ ಎಂಬಂತೆ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನಗಳು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆಯೇ ಓಡುತ್ತಿದ್ದವು. ನಾವು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಂದೆರಡು ಭೀಕರ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಮೇಲಂತೂ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಹೆಚ್ಚು ಅಚಲವಾಯ್ತು. ಉರಿಬಿಸಿಲಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆದ್ದ ಝಳದ ಅಲೆಗಳು (ತಾಪ ೪೦, ತೇವ ೨೦%) ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕರಿ ಮರುಭೂಮಿಯಂತೇ ಕಾಣಿಸಿತು. ವಾಹನಗೊಜ್ಜು (ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜ್ಯಾಂ) ಅಡಿಸುಟ್ಟಂತೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಟಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಕರಂಚಿದ ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ನಾವು
ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಣವಾಯುವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು! ಉಳಿದಂತೆ ಇಂದೋರಿನಲ್ಲಿ ಚಾ (ಕುಡಿಯುವುದರೊಳಗೆ ಬರೆದ ಕಾರ್ಡನ್ನು...), ದೇವಾಸಿನಲ್ಲಿ ಊಟ, ಅಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚಾ (....ಅಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೋಷ್ಟ ಮಾಡಿದೆ!), ಸೊಹೊರಿನಲ್ಲೂ ಮಗುದೊಂದು ಚಾ ಹಾಕಿದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಸಮಾಚಾರಗಳು! ಸಂಜೆ ಐದೂಕಾಲಕ್ಕೆ ಭೋಪಾಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆವು. 

ಪ್ರವಾಸದ ಯೋಜನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಭೋಪಾಲ ನಮ್ಮನ್ನು
ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿತ್ತು. ಮೋಹಿನಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಲೋಕಮುಖಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತ ಲೇಖಕಿ ಎಪಿ ಮಾಲತಿ - ನನ್ನ ಸೋದರ ಮಾವ ಎಪಿ ಗೋವಿಂದರ ಹೆಂಡತಿ ಈ ಬೆಸುಗೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಮಾಲತಿಯ ತಮ್ಮ - ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟ ಮಾವ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟರು, ಭೋಪಾಲದಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿಸಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಮೊದಲು ಅವರ ಮನೆ ತಲಪಬೇಕು. ಅನಂತರ ಚುರುಕಾಗಿ
ಹೊರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಳಿಸಬೇಕು. ಸಮಯಾನುಕೂಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಬೈಕುಗಳನ್ನು ಮಹಾಮಜ್ಜನಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. 

ನಗರದ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಂಜೆಯ ಗದ್ದಲಗಳ ನಡುವೆಯೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕವರನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟರ ಮನೆಯ ವಲಯ ಹಾಗೂ ಹೀರೋ ಹೊಂಡಾ ಶೋರೂಮ್ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಸಾಗಿದ್ದೆವು. ನಾಯಕ್‍ಗೆ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋಹೊಂಡಾದವನೇ "ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ, ತೋರಿಸ್ತೇನೆ" ಎಂದನಂತೆ. ಇವರು
ಮಾಂಡು ಭೋಜನಗೃಹ, ನಿಂತಿರುವವ ಮೇಟಿ
ನಿರ್ಯೋಚನೆಯಿಂದ ಅವನ ಬೆನ್ನು ಹಿಡಿದರು. ಬಾಲನೂ ನಿಷ್ಠಾವಂತನಂತೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ. ನಾನೂ ಬೆನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೆನೇನೋ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಚಕ್ರ "ಠುಸ್" ಎಂದಿತ್ತು; ಪಂಚೇರ್‍! ನನ್ನ ಹಾರ್ನ್, ಬೊಬ್ಬೆಗಳೊಂದೂ ಉಪಾಧ್ಯ, ಬಾಲರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಗರ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಕರಗಿದ ನಾಲ್ವರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆತೇ ಬಿಟ್ಟರು. ಸರಿ, ನಾನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕ ‘ಪ್ಯಾಚಪ್ಪ’ನಲ್ಲಿ ಹುಶಾರಾಗುವಾಗ ಒಂದು ಗಂಟೆಯೇ ಕಳೆದಿತ್ತು, ಕತ್ತಲ ಸೆರಗು ಬೀಸಿತ್ತು. ನಾವು ಶೋರೂಂ ಯೋಚನೆ ಬಿಟ್ಟು, ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟರ ಮನೆ ಮುಟ್ಟಿದೆವು. ಎಲ್ಲರ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ವಿಳಾಸವಿದ್ದ ಫಲವಾಗಿ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಳೆದು, ಉಳಿದೆರಡು ಬೈಕುಗಳು ‘ಸ್ನಾನ, ಪೋಡ್ರು’ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡೇ ಬಂದವು. "ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನನ್ನ ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದರೆ..." ಎನ್ನುವ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆ ನಾಲ್ವರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ! 
(ದಿನದ ಓಟ ೩೦೦ ಕಿಮೀ) 

ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಕುಟುಂಬದ ಆದರಾತಿಥ್ಯ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಯದು. ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಅವರ ಭಾವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲಿಗೂ ಆತಿಥೇಯರುಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚ, ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಲು ಜಾಗವನ್ನಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ದೆವು. ಆರು ಜನರ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮನೆಯವರಿಗೆ, ಅದೂ ಅಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಕೇಳುವುದು ತಪ್ಪೆಂದು ಗಟ್ಟಿ ನಂಬಿದ್ದೆವು. ಭಟ್ಟರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕ ಚಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಅವರ ಒತ್ತಾಯ ಮೀರಿ ರಾತ್ರಿಯ ಊಟವನ್ನು ಹೊರಗೇ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿಗಾದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕೆಂಬ ಅವರ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದು, ಮರು ಬೆಳಗ್ಗಿನ (೩-೫-೯೦) ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿದೆವು. 

ಹೊಸ ದಿನವನ್ನು ಭೋಪಾಲ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸುತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿಸಿದೆವು. ಮೊದಲು ನಗರದ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದೆವು. ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಎಂದರೆ ಪಂಜರಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿತ್ತು ಭೋಪಾಲದ ‘ವನ ವಿಹಾರ.’ ಇದರ ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸುವಂತೆ ‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ’ದ ವಿಶೇಷಣವೂ ಇದಕ್ಕಿದೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಚದರ ಕಿಮೀನಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವೇ ಇದು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕಲ್ಲ ಕೋರೆಯ ನೆಲದಲ್ಲಿದು ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರೀ ಸರೋವರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ವನ್ಯ ಸದೃಶ ಒರಟುತನಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮೃಗಗಳು, (ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ನೋಡಿದ) ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಪ್ತವಾಗಿಯೇ ತೋರಿದವು. ಹಾಗೇ ಅನಗತ್ಯ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ ಬಿಳಿಹುಲಿಗಳ ಸಂಸಾರವನ್ನೂ ನಾವು ನೋಡಲು ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಗುರಿ.... 

ಭೋಪಾಲದಿಂದ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಕಿಮೀ ಅಂತರದ ಸಾಂಚಿ. ದೇಶದ ಬೌದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಚಿಯ ಹೆಸರು ದೊಡ್ಡದು. ಅಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸ್ತೂಪ, ಅದರ ಮುನ್ನೆಲೆಯ ಅಲಂಕಾರಿಕ ತೋರಣ ದರ್ಶನೀಯವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ದಾರಿಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೇ ಕಿಮೀ ಅಂತರದ ವಿದಿಷಾಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟೆವು. ಬೆಟ್ವಾ ನದೀ ತೀರದ ವಿದಿಷಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಲದ ಬಹು ವ್ಯಾಪಾರಗಳ ಕೇಂದ್ರ. ಅದಿಂದು ಬೌದ್ಧ, ಜೈನರದ್ದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅವಶೇಷಗಳ ಕೇಂದ್ರವೇ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಾಡಿ ಸಂಜೆಗೆ ಭೋಪಾಲಕ್ಕೇ ಮರಳಿದೆವು. 

ಭೋಪಾಲ ಗ್ಯಾಸ್ ದುರಂತದ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಹೊರಗಿನಿಂದಾದರೂ ನೋಡಬೇಕು, ಬಿವಿ ಕಾರಂತರ ಭಾರತ್ ಭವನಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದೆಲ್ಲ ಯೋಚಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ ಆಯ್ತು. ಹೀರೋಹೊಂಡಾ ಶೋರೂಮಿನ ಸೇವೆಗೆ ಎರವಾದ ನನ್ನ ಬೈಕಿಗೆ ಕೇವಲ ಇಂಜಿನ್ ಎಣ್ಣೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತೆಗೆದಿದ್ದ ಫೋಟೋಗಳ ರೋಲೆರಡನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕರಣಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸಂಜೆ ಅದರ ಪ್ರಿಂಟ್ ನೋಡುವ ಸಂತಸ. ಅದು ಸುಮಾರು ಏಳೆಂಟು ದಿನಗಳ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಕಿರು ಪ್ರದರ್ಶನ. ಇಂದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಯುವಿಕೆ, ಫಲಿತಾಂಶದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳೆಲ್ಲ ಮರೆಯಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ಎಳೆವರೆಯದ ಮೊಮ್ಮಗಳೂ ಅಮ್ಮನ ಚರವಾಣಿ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು, ಸ್ವಂತೀ ಒತ್ತಿದ ಮರುಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಕ್ಕೊತ್ತಿ, ಹೇಗೆ ಬಂತೆಂದು ಹಲ್ಲು ಕಿಸೀತಾಳೆ. ಬೇರೆಯವರು ತೆಗೆದರೂ ಕೂಡಲೇ ಹಾರಿ ಹೋಗಿ "ಎಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸು" ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ! 

ಕೊನೆಯ ಮಾತು: ಯೋಜನಾ ಹಂತದಲ್ಲೇ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೂ ಭೋಪಾಲ ಮತ್ತು ದಿಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಅಂದಾಜು ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಅಲ್ಲಿನ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ನಿರಾಶೆಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪತ್ರ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಹಪಹಪಿಗೆ (ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಹೊಗಳಿಕೆಯಲ್ಲ) ಫೇಸ್ ಬುಕ್, ಜಾಲತಾಣದಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾಧ್ಯಮವಿದ್ದೂ ಜಡವಾಗುವವರನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ, ಅಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಾರೆಂದು ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. 
(ದಿನದ ಓಟ ೧೭೮ ಕಿಮೀ) 
(ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ)

13 comments:

 1. ದೇಶದ. ತುಂಬಕೊರೊನಾ ಇರುವಾಗ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲಾ ಎಂದು ಅನಿಸಿದರೂ ಮಾಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳು ಇದು ಹಿಂದನ ಬರಹ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದವು. ಓದಿ ಸಮಾಧಾನವಾಯಿತು‌. ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ‌

  ReplyDelete
 2. ಮಾಂಡು ನೋಡದೇ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸದ ನೆನಪಾಯಿತು.ವೀಡೀಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿವರಣೆ ಓದಿ ಎಂತಹಾ ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪಿತಲ್ಲಾ ಅನ್ನಿಸಿತು.ಅಂತಹದ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರ ಕೋಟೆ,ಚಿತ್ತೋರ್ಗಡ್,(ರಾಣಿ ಪದ್ಮಿನಿ)ನೋಡಿದ ನೆನಪೂ ಹಾದು ಹೋಯಿತು.
  2.ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಹೀಗೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೂಂ ಉಳಿಯಲು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.ಮನೆಯ ಹಜಾರದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದಾದ ಬಚ್ಚಲು ಮನೆ, ದೊಡ್ಡ ಬಾತ್ಟಬ್.ಆ ಟಬ್ಬಿನೊಳಗೆ ಒಂದು ಬಕೆಟ್, ಅದಕ್ಕೇ ನೇರವಾಗಿ ಬರುವಂತೆ ನಲ್ಲಿಯ ಜೋಡಣೆ ಇತ್ತು.ಅಂದರೆ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ��ಬಾತ್ ಟಬ್ಲಿ ಬಕೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ��
  3.ಭೂಪಾಲಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ನೋಡಲಿಲ್ಲ.ಸಾಂಚಿಗೆ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಸಿಟಿ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದೆವು.ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದ,ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಎಂದು.ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹತ್ತಿರದವರು ಎಂದೆವು.ಓ, ನಮ್ಮ ಕಾರಂತರ ಊರಿನವರು ಎಂದು ಅವನು ಉದ್ಗಾರ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಮರೆಯಲೇ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
  ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸದ ಕಥನದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸದ ನೆನಪುಗಳು ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿದೆ.ಧನ್ಯವಾದಗಳು

  ReplyDelete
 3. ಕಥಾನಕ ಓದುತ್ತ ಹೋದಂತೆ ನಾವು ಭೋಪಾಲಕ್ಕೆ ಹೋದದ್ದು ನೆನಪಾದವು.

  ಕಥಾನಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರ ಮಗಳು - ಸರಸ್ವತಿ - ನನ್ನ ಅತ್ತೆ, ಅಮ್ಮನ ತಮ್ಮ ನಾರಾಯಣನ ಹೆಂಡತಿ. ನಾರಾಯಣ ಮಾವನ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿತ್ತು, ೧೯೮೪ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧೀ ಹತ್ಯೆಯಾಯಿತು. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂಥ ಪ್ರಕ್ಶುಬ್ದತೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗಲಭೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ, ಬಸ್ಸೇರಿ ಮುಂಬಯಿಗೆ ಪಯಣಿಸಿದೆವು. ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರೆ ಹೊತ್ತು ಅದಾರೋ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಎಸೆದ ಕಲ್ಲು ಬಸ್ಸಿನ ಮುಂಭಾಗದ ಗಾಜನ್ನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟಿತು. ಮುಂಬಯಿಯಿಂದ ಮದುಮಗನ ದಿಬ್ಬಣದ ತಂಡ (ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನರು) ಸೇರಿಕೊಂಡೆವು. ಮುಂಬಯಿಯಿಂದ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾತ್ರೆಯ ಪಯಣ. ಈಗಲೂ ನೆನಪಿದೆ- ರೈಲು ಬೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕು ಹೊತ್ತ ಪೋಲೀಸರಲ್ಲ- ಸೈನಿಕರು. ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಭೋಪಾಲ್. ಗದಗುಟ್ಟಿಸುವ ಚಳಿ. ಮುಂದಿನ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಭೋಪಾಲಿನಲ್ಲಿ. ವರನ ಕಡೆಯವರು ತಾನೇ. ರಾಜೋಪಚಾರ. ದಪ್ಪನೆಯ ಹಾಸಿಗೆ, ಚಳಿ ತಡೆಯಲು ಸ್ವಟರ್ ಎಲ್ಲ ವಧುವಿನ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್, ಅಣ್ಣ ವೆಂಕಟೇಶ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಮೊದಲಾದವರು ಒದಗಿಸಿದ್ದರು. ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜನೀಯರ್. ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಸನಿಹದ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿಯವರು. ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಏರಿದರೂ, ತಳ ಬಿಟ್ಟವರಲ್ಲ. ಹಸನ್ಮುಖಿ. ಸದಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ. ಮುಂಬಯಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೊದಲಾದೆಡೆ ವೃತ್ತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಂಚರಿಸಿದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದೀ, ಉರ್ದು, ತೆಲಗು ಮೊದಲಾದ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾದ ಕನ್ನಡದಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದವರು. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಓಡಾದುವ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಅವರ ಶಜ ಸ್ವಭಾವ. ಮದುವೆಗೆ ವಧುವಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಕಾಸರಗೋಡು, ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಮದುವೆ ಕಳೆಗಟ್ಟಿತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಸಂಜೆ - ಎಲ್ಲ ಜಿಲೇಬಿ, ಬಾಸುಂದಿ, ಶ್ರೀಖಂಡದ ಮೆರವಣಿಗೆ! ಭೋಪಾಲಿನ ಬೀದಿ ಸುತ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಥಾನಕ ಓದುತ್ತ ಹೋದಂತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಯಿತು, ಬಿವಿ ಕಾರಂತರ ರಂಗಮಂದಿರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಭೋಪಾಲದ ರಸ್ತೆಗಳು ನನಗೆ ನೆನಪಿರುವ ಹಾಗೆ ವಿಶಾಲ, ಸ್ವಚ್ಚ. ಮದುವೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗವಾಗಿ ಮುಗಿದು ನಾವು ಮರಳಿದ ವಾರದಲ್ಲೇ ಭೋಪಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಮೆರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.ತುಸು ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಆ ದುರಂತದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಅಥವಾ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಜೀವ ತೆತ್ತ ನೂರಾರು ಮಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಉದಯವಾಣಿಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಹಾಂ.. ಇಷ್ಟು ಬರೆಯಲು ಪ್ರವಾಸ ಬರಹದ ಕೊನೆಯ ಕುಟುಕು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಹುಸಿಯಾಗದು!

  ReplyDelete
  Replies
  1. ಅಂಥ ಕ್ರುಷ್ಣ ಭಟ್ಟರು‍ ಇಂದು ನಮ್ಮೊಡನಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಷಾದದ ಎಳೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿನ್ನ ಸಂಭ್ರಮವೇ ನಮ್ಮದೂ. ಅವರು ನಾವು ಹೋದ ಸಂಜೆ, ಮರು ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಪೂರ್ಣ ಉಪಾಹಾರಗಳನ್ನಿತ್ತ ವಿವರಗಳು ಕಾಲಹತಿಯಲ್ಲಿ ಮರೆತುಹೋಗಿದ್ದರೂ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಸಿಲ್ಲ. ಅದುವರೆಗೆ ನಾವು ಸವೆದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರಾತ್ರಿ ನಿಂತಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಾತ್ರಿ ಉಳಿಯುವಂತಾದ್ದೂ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ.

   Delete
 4. You are giving temperature and humidity details all along , How did you measure humidity !
  I believe you had a thermometer but humidity ... Let me know !

  ReplyDelete
  Replies
  1. ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಉಪಾಧ್ಯರ ವಿಭಾಗವದು. ಅವರೇ ಇದಕ್ಕೆ ವಿವರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ

   Delete
  2. ನಾವು ನಿಂತಿರುವ ನೆಲವು ಸಮುದ್ರಮಟ್ಟದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು altimeter ಎಂಬ ಉಪಕರಣದಿಂದ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತು. ಪುಟ್ಟ Alarm ಗಡಿಯಾರ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಇದರೊಳಗೆ ಗಾಳಿತುಂಬಿದ metallic ತಟ್ಟೆಯೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರಮಟ್ಟದಿಂದ ಮೇಲೇರಿದಂತೆ ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡವು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದಲ್ವೇ. ಒತ್ತಡವು ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಗಾಳಿತುಂಬಿದ metallic ತಟ್ಟೆಯು ಉಬ್ಬುವಿಕೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ; ಇಲ್ಲಿಂದ rack and pinion system ಒಂದು dial handsಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತೀ ಅಡಿಗೊಂದು ಗುರುತುಗಳಿದ್ದರೂ ಈ ಉಪಕರಣದ ದಕ್ಷತೆ ಮೂರು ಅಡಿಗಳು ಮಾತ್ರ.
   ತೇವಾಂಶ ಅಳೆಯಲು hygrometer ಎಂಬ ಉಪಕರಣವೂ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಇದರೊಳಗೆ metallic ಮತ್ತು paper ನಿರ್ಮಿತ ಎರಡು ಪದರಗಳಿರುವ ಸುರುಳಿ spring ಇರುತ್ತದೆ. ತೇವಾಂಶ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಕಾಗದವು ಹಿಗ್ಗುವ ಕುಗ್ಗುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಅಳೆಯುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವೆರಡೂ ಈಗ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ🤔.

   Delete
  3. do you still have those... if so can you upload photographs of the equipment you used !

   Delete
  4. "....ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವೆರಡೂ ಈಗ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ...." :-)

   Delete
  5. hygrometer ಕುರಿತು wikipedia ನೋಡಿರಿ. ನಾನಂತೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಿಕಿತನಾದೆ; ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇ ನನ್ನಬಳಿ ಇದ್ದಿತ್ತು. ನನ್ನಬಳಿ ಈಗ ಹವಾಮಾನ ಸೂಚಕ barometer ಇದೆ. ಅದರ photo ತೋರಿಸಬಹುದಿತ್ತು;ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕೂಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ.

   Delete
 5. ಭೋಪಾಲದ ಇನ್ನೆರಡು ನೆನಪುಗಳು.
  1.ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿಯ ದೊಡ್ಡ ಮಸೀದಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದರೂ, ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಭೋಪಾಲ್ ನ ದೊಡ್ಡ ಮಸೀದಿ ನೋಡಲು ಹೋದೆವು‌.ಯಜಮಾನರು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ನೋಡಲು ಹೊರಟರು.ನಾನು ಹೊರಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ.ಆ ಕಾಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋದವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಗ್ರ ಗಾಮಿಗಳಂತೆ ನೋಡಿದ ದೃಶ್ಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದಂತಿದೆ.
  2.ಭೋಪಾಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಊರಿಗೆ ಬರುವ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಠಿಕಾಣಿ ಯೋಜಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.ಇಂದೋರ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನ ವಿಚಾರಿಸಿ ರೈಲ್ವೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತು.ಸಾಂಚಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ ಠಿಕಾಣಿ ಯನ್ನು ಆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಉದಾರವಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರೆಸಿದ.ಇಂತಹ ಔದಾರ್ಯ ಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ.ಇತರರ ಔದಾರ್ಯ ವನ್ನು ನಾವೆಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದರೂ ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಹಾಯ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ಒದಗಿ ಬರುವುದು ಪೂರ್ವ ಸುಕೃತವೇ.
  3.ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ರೋಟಿ,ದಾಲ್ ತಿಂದುಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದ ನಮಗೆ, ಊರ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ ನಮಗೆ ಭೂಪಾಲಿನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುವಾಗ ಯಾವುದೋ ಹೋಟೆಲಿನವನು, ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಾಕಿದ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಮೋಸ ಹೋದೆವು.ಅವನು ಮಾಡಿದ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ನಾಯಿ ಚಕ್ಕಳದ ಹಾಗಿತ್ತು.ದ.ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಅವನು ಯಾರಿಂದಲೋ ಅದರ ಪಾಕ ಕಲಿತಿದ್ದ.ಈಗಿನಂತೆ ಆಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರಲಿ ಲ್ಲವಲ್ಲ��ಅಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ತಿಂದ ತಪ್ಪಿಗೆ,ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಹೊರಟೆವು.ಅವನು ಉದ್ದಿನ ದೋಸೆಯನ್ನು ಆಗಲೇ ರುಬ್ಬಿ ಆಗಲೇ ದೋಸೆ ಹೊಯ್ಯುವ ಪಾಕ ಕಲಿತಿದ್ದು, ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹುದುಗು ಬರಿಸಬೇಕೆನ್ನುವುದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.ಈ ತಂತ್ರ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಮರುದಿನ ಸಂಜೆಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತಯಾರಿಸುವೆ,ಬಂದು ರುಚಿ ನೋಡಿ ಹೋಗಲು ಆಹ್ವಾನ ವಿತ್ತ.ಆದರೆ ನಮ್ಮದು ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ರೈಲಿಗೆ ಹೊರಡುವುದಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಆತಿಥ್ಯ ಸವಿಯಲು ಅವಕಾಶ ವಾಗಲಿಲ್ಲ.
  ,4.ದೂರದ ಪ್ರವಾಸ ಹೋದಾಗ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ.ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ನೋಡದೇ ಬಂದ ಮಾಂಡು,ಬೇಧ್ಘಾಟ್,ಪಂಚ್ಘನಿ, ಭೋಪಾಲ್ ಬಳಿಯ ಬಿಂಬೆಟ್ಕಾ...ಪಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡದಿದೆ.ಕೆಲವನ್ನಾದರೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬರೋಣ ಎಂದು ಕೊಂಡಿದ್ದು.ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಹೋದದ್ದು.

  ReplyDelete
 6. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 7. ಎಂಭತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ moped ಚಲಾಯಿಸಿ ಕಾಲು ಮೂಳೆ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತಿಂಗಳಕಾಲ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದೆ. ಮುರಿದ ತೊಡೆಯೊಳಗೆ ಹದಿನಾರಿಂಚುದ್ದದ ಉಕ್ಕಿನ ಕೊಳವೆ ಮತ್ತು ಮೊಣಕಾಲು ಗಂಟಲ್ಲಿ ದಪ್ಪದ ಸರಿಗೆಯೂಟ್ಟಿಗೆ ಮೂರಿಂಚುದ್ದದ ಮೊಳೆಯನ್ನೂ ಬಡಿದಿದ್ದರು. ಪ್ರವಾಸ ಹೊಗುವ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಅನುಮಾನವೊಂದು ಶುರೂವಾಯ್ತು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಪಘಾತವಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೇ? ತೊಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉಕ್ಕಿನ ಕೊಳವೆ (ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ "ಮೊಳೆ") ಬಗ್ಗಿಹೋದರೇ? ಪರಿಚಿತ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಮಣಿಪಾಲವೂ ತೆಗೀಬೇಕಂತಲೇ ಹೇಳಿತು. ಎಳೆದು ತೆಗೆದೇಬಿಟ್ಟರು. ಅದು ಈಗಲೂ ನನ್ನಬಳಿ ಇತ್ತು. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆವಾಸ. ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಿನ್ನೂ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳು ಬಾಕಿಯಿತ್ತು; ಗಾಯ ವಾಸಿಯಾಗಲು ಸಮಯಾವಕಾಶವೂ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಮೊಣಕಾಲು ಗಂಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಣ್ಣ ಗಾಯದ ಕುರುಹು ಉಳಿದೇಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಕೊನೇಯದಾಗಿ ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು benzoin ಅಂಟಿಸಿ ಹೇಳಿದರು; ಏನೂ ಆಗಲ್ರೀ ಹೋಗ್ಬನ್ರೀಂದ್ರು; ಇದು ಪ್ರವಾಸದ ಮುಂಚಿನ ದಿನ! ಮಾಗೊಡು ತಲಪುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗಾಯದ ಸುತ್ತಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀಗಿದಂತೆ ತೋರಿಬಂದು ಭಯವಾಗಲು ಶುರುವಾಯ್ತು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಗೆ ನೋವಾಗಲೂ ಶುರುವಾಯಿತು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಾಟಕಮಾಡಿ ನೀರು ತಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದೆ. ಮಾರನೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಾಯ ಮರೆತೇ ಹೋಗಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೊತ್ತಿಗೋ ಸಣ್ಣಗೆ ನೋಯಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯ್ತು. ತಪತೀನದಿಯ ನಿಂತ ರಾಡಿಯ ಹಸಿರು ಗುಳ್ಳೆ ನೀರು ನನ್ನನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತು. ಓ.... ಎನುಮಾಡುವುದೂ? ಏನೂಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ; ನದಿ ದಾಟಿದವನೇ ಗಾಯಕ್ಕಂಟಿ ನೇತಾಡುತ್ತಿರುವ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಎಳೆದು ತೆಗೆದೆ, ನನ್ನಬಳಿ ಸರ್ವೋಪಯೋಗಿ ಟವಲ್ಲು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒತ್ತಿ ಒರೆಸಿದೆ. ಬರೀ ಸಣ್ಣ ಕೊತ್ತಂಬರಿಯಷ್ಟಿತ್ತು ಗಾಯ. ಮಾಂಡು ತಲಪುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಮಾಯವಾಗಿತ್ತು; ಅಲ್ಲಿನ ಒಣ ಹವೆಯು ಗಾಯವಾಸಿಯಾಗಲು ಸಹಕರಿಸಿತ್ತೇನೊ. ಹಲವಾರು ಊಹಾಭಯವೂ ಮಾಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತು.

  ReplyDelete